ANBI VERKLARING

ANBI verklaring

Naam van de ANBI: Stichting Kattenbescherming Nederland
RSIN Nummer: 8153.72.802
KvK: 272 816 72
Post adres: Laan van Meerdervoort 846a, 2564AS Den Haag
Email adres: miauw@kattenbescherming.nl

Doelstelling:

Stichting Kattenbescherming Nederland heeft ten doel: 
a. het welzijn der katten promoten, misstanden met katten aan de kaak stellen en onder de aandacht brengen, alsmede waar mogelijk directe hulp bieden in de meest voor handen liggende vorm;
b. een positieve bijdrage leveren aan kat vriendelijke wijze van leven, de bewustwording en het onder de aandacht brengen van mogelijkheden daartoe;
c. het bevorderen van een goede relatie tussen mens en kat;
d. langdurige opvang bieden aan kansloze katten;
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Kattenbescherming tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
1. voorlichting te geven aan kattenbezitters om vooral hun katten op tijd (met 6 maanden) te laten castreren c.q. steriliseren en niet impulsief een kitten voor zoon of dochter aan te schaffen maar er eerst even goed over na te denken;
2. in de toekomst dierenasielen te ondersteunen met de opvang van verwilderde zwerfkatten en tamme niet plaatsbare zwerf- of huiskatten;
3. het vangen, neutraliseren (castreren c.q. steriliseren) en terug zetten van verwilderde zwerfkatten volgens de TNR methode;
4. moederpoezen met kittens en moederloze kittens op te vangen;
5. het werven van fondsen teneinde daadwerkelijk hulp te kunnen bieden aan katten in nood;
6. in de toekomst langdurige opvang te bieden aan oude, zieke, kansarme verwilderde huiskatten en niet herplaatsbare asielkatten;
7. communicatie middels website, internet en social media;
8. het inzamelen van hulpgoederen;
9. het regelen van zaken die betrekking hebben op het bevorderen van katten welzijn;
10. alle overige wettelijk toegestane middelen.

Stichting Kattenbescherming Nederland heeft uitdrukkelijk NIET tot doel het maken van winst.

Bestuursleden:

> Laura ten Berge (voorzitter)
> Maria Sophia Magnée (secretaris)
> Mirjam Stet (penningmeester)
> Adrianus Johannes Harmannus Louter (alg. bestuurslid)

Te bereiken tav > via: miauw@kattenbescherming.nl