U bevindt zich hier: Home > Over onsVoorlichtingJacht
printervriendelijk:
Terug naar de Homepage van Kattenbescherming Nederland Abonneer u op de nieuwsbrief Ondersteun ons

Jacht op zwerfkat in Nederland: verspilling van geld!!

Persbericht

Ter Aar, 7 september 2011

Jacht op zwerfkat in Nederland: verspilling van geld in tijd van crisis!

Er is momenteel veel berichtgeving over de jacht op de zwerfkat in Nederland. Stichting Animal Foundation Platform richt zich op buitenlandse zwerfhonden en -katten. Om die reden zijn we op de hoogte van onderzoeken die zijn uitgevoerd voor de oplossing van het zwerfkattenprobleem. Ook zijn we op de hoogte van casestudies die uitwijzen dat het doden of verwijderen van verwilderde katten niet leidt tot reductie van de populatie. Het geld dat nu geïnvesteerd wordt in een onderzoek dat al lang is gedaan, kan beter geïnvesteerd worden in een project dat het probleem écht oplost!

Er is al heel veel onderzoek gedaan naar de oplossing van het zwerfkattenprobleem in andere landen; wij nodigen de onderzoekers die zich hier de komende tijd in Nederland mee bezig gaan houden uit om contact op te nemen met de adviseur van Animal Foundation Platform, Nathalie Klinge, die geïnteresseerden van informatie kan voorzien. Uit de gedane onderzoeken is al geruime tijd geleden de volgende conclusie getrokken: het doden of verwijderen van verwilderde katten leidt niet tot een reductie van de populatie. Door de maximale draagkracht (voedsel, water en onderdak) zal de populatie zich herstellen naar de maximale draagkracht van het betreffende gebied.

De bron van de zwerfkatten is de mens. De oplossing voor een probleem met een overschot aan katten is het vangen, steriliseren/castreren en weer terugzetten in het gebied. Door deze methode ontstaat er een steriele populatie die af zal nemen. Voorlichting speelt daarnaast een belangrijke rol. Dierenartsen, overheden, de Dierenbescherming, het LICG en diverse andere instanties kunnen - en moeten misschien zelfs wel - katteneigenaren aansporen hun katten te laten castreren of steriliseren.

Door het promoten ven verantwoordelijk kattenbezit kan veel geld bespaard worden. Evenals het gebruiken van bestaande onderzoeken in plaats van het opnieuw doen van onderzoek. Het doden van katten is inefficiënt en oneindig, waardoor deze methode zeer kostbaar is gebleken. Ons advies is om te investeren in voorlichting en wetgeving waarin katteneigenaren door een registratie/identificatiesysteem en of door een belastingsysteem aangemoedigd worden hun katten te steriliseren/castreren. Nederland loopt op dit gebied achter ten opzichte van andere landen waar het zwerfkattenprobleem zich voordoet.

Over de stichting Animal Foundation Platform

In Nederland zetten 120 stichtingen zich in voor zwerfhonden en –katten in het buitenland. Door het organiseren van activiteiten, het geven van educatie aan de plaatselijke bevolking in landen met veel zwerfdieren en het uitvoeren van sterilisatie- en castratieprojecten, leveren zij een bijdrage aan de oplossing van het zwerfdierenprobleem.


Op 24 september aanstaande vindt (in het Business Center Nederland in Capelle a/d IJssel) voor de tweede keer de Zwerfhondenconferentie plaats waar het oplossen van het wereldwijde zwerfdierenprobleem onderwerp van diverse lezingen zal zijn.

 

Noot aan de redactie

Voor aanvullende informatie kunt u contact op nemen met: Angelique van ’t Riet, info(at)animalfoundationplatform.nl,
06-533 543 05.
www.animalfoundationplatform.nl / www.zwerfhondenconferentie.nl   

 

Waarom plaatsing van dit bericht belangrijk is?

Een vruchtbare poes kan na 8 jaar voor 2 miljoen nakomelingen zorgen.
Bron: http://centralpaws.wordpress.com/2011/04/16/spayneuter-fund-year-of-the-cat/

De noodzaak voor verantwoord huisdierenbezit is meer dan ooit aan de orde.

To top